Sterrennieuws
Media | Vlaanderen

› VRT directie ontvangt klagers grensoverschrijdend gedrag

Sandra De Preter, Gedelegeerd Bestuurder van de VRT, nodigde 4 voormalige VRT-medewerkers, die eerder dit jaar bij de VRT klacht over grensoverschrijdend gedrag hadden ingediend, uit voor een persoonlijk gesprek. Drie van de 4 gesprekken vonden gisteren plaats, het vierde gesprek is gepland. De gesprekken werden ook bijgewoond door de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Sandra De Preter betuigde tijdens de gesprekken haar medeleven aan de voormalige medewerkers. De betrokkenen drukten hun tevredenheid uit met de gesprekken en het betoonde begrip.

De VRT ontving 4 klachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag van de medewerkers in kwestie. Omdat zij reeds geruime tijd niet meer actief zijn als personeelslid, is de VRT echter niet meer in de mogelijkheid een onderzoek te voeren noch hieromtrent concrete maatregelen te nemen. De klachten werden wel in de personeelsdossiers van alle betrokkenen opgenomen.

Naar aanleiding van de gesprekken benadrukt Sandra De Preter nogmaals dat eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag bij de VRT noch toelaatbaar noch getolereerd wordt, op geen enkel niveau in de organisatie.

Hoewel de VRT reeds een duidelijk beleid en interne procedure had rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, nam zij naar aanleiding van de klachten een aantal extra maatregelen. De procedure en aanspreekpunten voor medewerkers werden onlangs opnieuw onder de aandacht gebracht van medewerkers en leidinggevenden, o.a. via het intranet van de VRT. Daarnaast werden in het beleid bepaalde klemtonen gelegd m.b.t. machtsmisbruik.

De betrokkenen noch de VRT wensen verder commentaar te geven m.b.t. de inhoud van de klachten en de gesprekken.


› Gepubliceerd dinsdag 17 juli 2012 om 09:30 uur door Robrecht Van Goolen


› Meer berichten uit Media

vrijdag 1 december 2017 om 09:35 uur

› Oscar And The Wolf grote favoriet voor de MIA's 2017

zaterdag 12 augustus 2017 om 00:00 uur

› Belg heeft rollenspel voor succesvolle film Iron Sky

maandag 24 juli 2017 om 18:00 uur

› VRT herdenkt Slag bij Passendale

maandag 24 juli 2017 om 17:00 uur

› Ronde van Frankrijk blijft populair


Sterrennieuws © 2008 - 2018
Overnemen van foto's of (gedeelten uit) teksten zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sterrennieuws is strafbaar. Contacteer ons voor verdere informatie.

Bent u van mening dat u de rechten bezit op materiaal dat gebruikt is op deze website, contacteer ons dan.
Startpagina
Nieuwsoverzicht
Foto's
Over Sterrennieuws
Sterrenmail ontvangen Contacteer ons
RSS Nieuws
Twitter
Flickr
Facebook