Sterrennieuws
Evenement | Brussel

› NV Antwerps Sportpaleis en vzw Botanique werken samen voor de uitbating van het Koninklijk Circus

Het Koninklijk Circus, een unieke concertzaal met 2.000 plaatsen gelegen in het hart van Brussel, werd sinds 1999 uitgebaat door de vzw Botanique. Die had daarmee een oplossing gevonden voor de concerten die zij organiseerde en waarvoor de eigen zalen te klein waren. Gaandeweg vonden ook andere organisatoren hun weg naar deze iconische zaal, waardoor het Koninklijk Circus een vaste waarde werd in het Brusselse concert‐ en evenementenlandschap.

De stad Brussel, eigenaar van de zaal, zegde in het voorjaar onverwacht de bestaande concessie‐ overeenkomst met de vzw Botanique op en besloot dat vanaf 01/07/2017 de vzw Brussels Expo, uitbater van o.a. de Heyselpaleizen, waaronder Paleis 12, de nieuwe uitbater van deze concertzaal zou worden.

Op basis van een klacht door de vzw Botanique diende het stadsbestuur deze beslissing in te trekken en over te gaan tot een publieke oproep naar kandidaat‐uitbaters. De stad keurde deze oproep eind juni goed en maakte hem officieel bekend in de tweede helft van de maand juli. Eind augustus moesten de inschrijvingen worden ingediend.

Met deze publieke oproep is de stad op zoek naar een nieuwe uitbater die voor een periode van 27 jaar in het Koninklijk Circus ‘culturele activiteiten of manifestaties zal organiseren teneinde te antwoorden aan de vraag van een breed en eclectisch publiek’.

De stad legde een jaarlijkse concessievergoeding van 90.000 euro vast. De stad heeft diverse criteria gedefinieerd waaraan de inschrijving zal worden getoetst.

Deze zijn:
‐ een herdynamiseringsproject van de zaal: ‘de programmatie zal de positie van de Stad Brussel als muzikale hoofdstad moeten versterken en aldus de Stad aantrekkelijker maken ten opzichte van haar concurrenten’,
‐ de ambitie van de uitbater om van het Koninklijk Circus een volwaardige toeristische en zakelijke attractie te maken,
‐ de kwaliteit van het economische model en de herbesteming van de gegenereerde opbrengsten.

De keuze van deze criteria die alle een min of meer beschrijvende inhoud vergen, maakt dat inschrijvingen niet empirisch met elkaar vergelijkbaar zijn. Anders dan bij vele gelijkaardige opdrachten kan er dus geen partij worden aangeduid die objectief gezien ‘de goedkoopste’ of ‘de beste’ is.

Sportpaleis Groep en Botanique, een sterke tandem

De Sportpaleis Groep en de Botanique hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke ambitie om een sterk dossier in te dienen als antwoord op deze oproep. Het feit dat deze twee organisaties, hoewel erg verschillend van origine en activiteit, elkaar hebben gevonden hoeft niet te verwonderen. Het zijn immers twee zeer complementaire partijen van wie het geheel van hun bijdrage in dit dossier meer is dan de som van de delen.

Botanique
De vzw Botanique werkt al decennia lang met de vinger aan de pols van muzikaal-cultureel Brussel. Deze door Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel gesteunde organisatie staat elk jaar garant voor het organiseren van meer dan 250 concerten met meer dan 600 artiesten of groepen. Het merendeel van hun activiteiten is kleinschalig met af en toe (bv ‘Les Nuits du Botanique’) wat uitschieters naar het grote publiek. Botanique stond en staat nog steeds aan de wieg van al het Brussels en bij uitbreiding Belgisch talent en heeft dat talent mee begeleid tot het op eigen benen kon staan. Nog niet zo heel lang geleden zetten artiesten als Stromae, Puggy, Woodkid, Tindersticks, Girls in Hawaï, Balthazar, dEus, ... hun eerste publieke passen op de podia van de diverse kleinere zalen van Botanique.

De infrastructurele en organisatorische mogelijkheden met repetieruimtes, opnamestudio, artiesten in résidentie, eigen festivals en creaties, ... bieden nieuw talent de beste springplank naar een hogere stap en onafhankelijkheid.

Botanique is ook lid van diverse internationale organisaties die hen in staat stelt om in diverse uitwisselingsprogramma’s Belgisch talent ook internationaal kansen te bieden en omgekeerd opkomend buitenlands talent een platform te bieden in België om zich internationaal te profileren.

Botanique is zonder enige twijfel de organisatie die het best geplaatst is in Brussel om de artistieke programmatie van een zaal als het Koninklijk Circus op een dynamische manier te beheren. De Stad Brussel is een vruchtbare voedingsbodem voor nieuw talent, de fundamenten van de werking van Botanique zijn hieraan stad verankerd.

Die verankering staat ook garant voor de invulling van de toeristische component van de beschreven criteria.

Antwerps Sportpaleis
De nv Antwerps Sportpaleis is al meer dan 20 jaar actief op het vlak van het beheren en uitbaten van concertzalen. De Sportpaleis Groep is uitbater van 4 arena’s (Sportpaleis, Lotto Arena, Vorst Nationaal en Ethias Arena) en 3 theaters (Capitole Gent, Stadsschouwburg Antwerpen en Ethias Theater Hasselt). Op jaarbasis ontvangen ze 2.2 miljoen bezoekers gespreid over meer dan 600 activiteiten in hun zeven zalen. Het is een 360° georiënteerde groep die naast zaalverhuur ook communicatie, ticketing en productie verzorgt voor derden-organisatoren maar zelden of nooit zelf organisator is van een activiteit.

Als marktleider werkt het Sportpaleis samen met alle grote concertorganisatoren, waarmee een goede vertrouwensband bestaat. Deze concertorganisatoren kennen de zaal goed, gezien zij vaak in deze zaal concerten organiseren van zeer belangrijke artiesten.

Er werd door de jaren heen in de groep ook een enorme expertise opgebouwd in het herdynamiseren van uitgeleefde infrastructuren, op basis van transparant en duurzaam beleid. Zowel Sportpaleis als Vorst Nationaal werden overgenomen toen ze zich in een bedenkelijke staat bevonden. Mits een forse investering in doordachte verbeteringen werden beide zalen in korte tijd belevingsarena’s waar zowel artiesten, produkties als publiek op alle vlakken in optimale omstandigheden kunnen genieten van concerten en evenementen. Ook de andere zalen kregen na de overname een hernieuwde dynamiek.

Op het vlak van economische exploitatie van een concertinfrastructuur is de expertise van de Sportpaleis Groep ongeëvenaard. Elk detail uit het zaalexploitatie lexicon (verhuur, beleid, catering, mobiliteit, veiligheid, technisch beheer, planning, organisatie, financieel, ticketing, promotie, ...) behoort tot het DNA van deze groep en zijn ongeveer 100 medewerkers.

De zakelijke aanpak zal er voor zorgen dat ook het bedrijfsleven intensiever betrokken wordt bij de uitbating van het Koninklijk Circus. Dat geldt dan zowel voor het betrekken van de zakelijke markt bij de diverse concerten en evenementen maar evenzeer het aanprijzen van de infrastructuur bij bedrijven en commerciële instellingen als een creatief alternatief voor de organisatie van bijvoorbeeld congressen en bijeenkomsten.

Een merkwaardig ideale samenwerking
Deze twee op het eerste zicht erg verschillende partijen hebben elkaar gevonden om gezamenlijk een dossier in te dienen met het oog op de verwerving van de uitbatingsrechten van het Koninklijk Circus.

Maar zo vreemd is die situatie niet, integendeel. Het mag duidelijk zijn dat de twee organisaties heel complementair zijn met elkaar en op deze manier elkaar perfect aanvullen om te voldoen aan de door de stad Brussel vooropgestelde criteria.

Botanique zal in de samenwerking het artistiek traject voor haar rekening nemen en er op toezien dat de verankering van het Koninklijk Circus in de Brusselse muzikale scène verzekerd zal zijn. Verder zal Botanique de algemene artistieke beleidslijnen bewaken opdat een coherente programmatie doorheen het seizoen verzekerd is. Zoals eerder omschreven is Botanique op basis van haar ervaring en reputatie absoluut de best mogelijke partij om deze taak op zich te nemen.

Het Sportpaleis neemt op haar beurt het management van de zaal op zich, bij uitstek een activiteit die tot de kern van deze marktleider behoort en financiële input vereist die bij deze vennootschap in ruime mate aanwezig is. Het Koninklijk Circus zal zich maximaal kunnen ontwikkelen onder de vleugels van de Sportpaleis groep en kunnen mee liften op alle (schaal)voordelen van een grote organisatie zonder zijn identiteit te verliezen.

Niettemin is deze samenwerking speciaal en uniek, ook op een aantal andere vlakken. Zo lijkt dit ook een perfect huwelijk tussen de gesubsidieerde sector en een commercieel bedrijf. De positionering van het Koninklijk Circus met haar capaciteit die vergelijkbaar is met de AB, situeert zich op de rand van al of niet leefbaarheid binnen de commerciële wereld. Het interessante aan deze samenwerking is dat het gesubsidieerd circuit deels zal kunnen genieten van de voordelen van de commerciële wereld en omgekeerd.

Ook het feit dat een vzw, gesteund door een franstalige overheid, samen in een dossier stapt met een commerciële vennootschap die voor het merendeel haar activiteiten in Vlaanderen ontplooit, is redelijk uniek in de vrijetijdssector.

Plan van aanpak
Het bij de Stad Brussel ingediende dossier antwoordt grondig op de diverse door de stad gedefinieerde criteria. Het artistieke beleid dat Botanique zal voeren maakt duidelijk dat maximaal aan de wensen zal worden voldaan om de positie van Brussel als muzikale hoofdstad nog te versterken, met in de slipstream een verhoging van de toeristische uitstraling van de regio. De economische aanpak van het Sportpaleis zal dan weer garant staan voor het aantrekken van de zakelijke markt en een gezonde financiële uitbating.

Dankzij de beperkte jaarlijkse concessievergoeding kan de exploitatie van het Koninklijk Circus financiële ruimte opleveren: 20 % van de gerealiseerde marge zal worden geherinvesteerd in het artistieke beleid van de zaal en dus ten gunste komen van de ontwikkeling van nieuw lokaal talent. Het saldo zal worden aangewend ter financiering van de geplande vernieuwbouw investeringen voor een bedrag van meer dan 3 miljoen euro die het Sportpaleis binnen de twee jaar plant en zal prefinancieren. Deze investeringen zijn noodzakelijk om in het Koninklijk Circus de belevingswaarde en veiligheid van publiek, artiesten en medewerkers fors te verhogen.

Het bij aanvang misschien wat vreemde huwelijk tussen een franstalige gesubsidiëerde vzw en een vlaamse commerciële vennootschap levert de allerbeste garanties op voor een vruchtbare uitbating van deze unieke concertzaal in Brussel. De twee organisaties verenigen door deze samenwerking hun expertise om tot de beste oplossing te komen in een antwoord op de door de Stad Brussel ambitieus geformuleerde verwachtingen omtrent de uitbating van het Koninklijk Circus. Dat is niet alleen de mening van de beide organisaties maar ook de overtuiging van de belangrijkste actoren van de muzieksector. Het ingediende dossier bevat immers aanbevelingsbrieven voor deze tandem van Live Nation, Gracia Live, Didier Durieux, Nada, AA Productions en OD Live Productions die samen zowat 90% van de grotere concertactiviteiten in België voor hun rekening nemen.


› Gepubliceerd maandag 12 september 2016 om 11:09 uur door Robrecht Van Goolen
Sterrennieuws © 2008 - 2019
Overnemen van foto's of (gedeelten uit) teksten zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sterrennieuws is strafbaar. Contacteer ons voor verdere informatie.

Bent u van mening dat u de rechten bezit op materiaal dat gebruikt is op deze website, contacteer ons dan.
Startpagina
Nieuwsoverzicht
Foto's
Over Sterrennieuws
Sterrenmail ontvangen Contacteer ons
RSS Nieuws
Twitter
Flickr
Facebook